งานวิทยบริการและห้องสมุด ดู งานวิทยบริการและห้องสมุดทั้งหมด
คณะทำงาน ดู คณะทำงานทั้งหมด
คุณครูวุทธิดาวัลย์ ไตรกิ่ง

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด [อ่าน : 558 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • น้องใหม่ มทส.กราบย่าโม ฝากตัวเป็นลูกหลาน https://www.matichon.co.th/education/news_1069625[อ่าน : 487 ครั้ง]
ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด
โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน [อ่าน : 362 ครั้ง]

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน บันทึกรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 1/2561 [อ่าน : 537 ครั้ง]